Beste mensen,

Als gevolg van de verscherpte maatregelen die de regering gisteren genomen heeft in de strijd tegen het Corona virus, zien wij ons met pijn in het hart genoodzaakt om vanaf heden de praktijk te sluiten voor zolang deze maatregelen van kracht zijn (vooralsnog t/m 6 april).

Het bericht van het Ministerie van VWS luidt:

“Voor contactberoepen in de Coronacrisis geldt: deze worden verboden tot en met 6 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners zoals osteopaten”.

 

Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot een irreversibele flinke achteruitgang in het functioneren.

Dit betekent dat behandeling middels osteopathie tot nader order alleen nog maar is toegestaan is voor patiënten, waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot flinke en/of  niet herstelbare achteruitgang.

Neem in dat geval contact met mij op. Ik zal dan beoordelen of een behandeling noodzakelijk en/of mogelijk is.

 

Bedankt voor uw vertrouwen en blijf vooral gezond.

Hartelijke groet, Guy Aussems